Geschiedenis

Onze scoutsgroep werd voor de eerste keer opgericht in 1944 in het dorp van Destelbergen onder de naam VVKS Haegepoorters (VVKS = Vlaams Verbond van Katholieke Scouts). De Haegepoorters waren oorspronkelijk een patrouille van Gentse poorters (=mensen die binnen de stadspoorten wonen). Destelbergen lag echter buiten de stadspoorten, in de ‘haag’ van de stad. Maar de scouts bloeide er al snel uit. In het begin van de jaren ’60 werd de werking er stilgelegd.

Een nieuwe Haegepoortergroep werd herboren in maart 1967. Deze keer kozen zij als vaste stek het Eenbeekeinde, waar de scouts nu nog steeds gevestigd is. Aanzetters tot deze heroprichting waren Oud-Haegepoorters Chris De Winter en Freddy Rasschaert, samen met pastoor ’t Jampens en Oscar Pergoot. Deze laatste was een oud-Sint-Amandusser (de scouts die nu Ten Berg heet, nvdr.) en werd ook de eerste groepsleider van de Haegepoorters. De groep had in het begin enkel een tak voor jonggivers en vergaderde in de stallen van familie Verhelst, de toenmalige uitbaters van café ‘De Admiraal’ (het gele ‘hoevecafé’ dat je vandaag nog terugvindt op de Dendermondesteenweg, een beetje voor het winkelcomplex). Drie maanden later werd ook de welpentak opgericht. Zij vergaderden in enkele klaslokalen van de Pius X – school (o.a. in het lokaal waar de huidige directie haar kantoor heeft.) Waarschijnlijk werd het jaar daarna ook een givertak opgericht.

In 1968 organiseerde de scouts een groepsfeest, met onder andere een optreden van Walter Capiau (een oud-Sint-Lievenser), die de bouw van een eigen lokaal moest financieren. Het feest werd een succes en een eerste Haegepoorterlokaal werd gebouwd. Het bevond zich op de plek waar nu ‘de luifel’ van de Pius X – school is. De rode, versleten vloer die je daar ziet resteert nog van deze periode. Het was de vloer van het scoutslokaal. In 1969 kreeg de scouts ook nog een subsidie van 2500 frank.

De eerste openscoutsdag werd georganiseerd in 1974.

Op 30 mei 1976 vierden de Haegepoorters, een jaar te vroeg, hun tienjarig bestaan met een optreden van Ed Cooyman en zijn groep.

De eerste poging op een Haegepoorterstam op te richten, werd ondernomen in 1977.

In 1978 veranderde de naam VVKS Haegepoorters naar VVKSM Haegepoorters (Vlaams Verbond Katholieke Scouts en Meisjesgidsen) en wordt daarmee de eerste scoutsgroep in het Gentse met een gemengde werking. Niet lang daarna volgen vele andere groepen hun voorbeeld.

Door de groeiende ledenaantallen werd in september 1979 een kapoenentak opgericht.

In 1981 werd de openscoutsdag omgevormd tot een open-scouts-weekend met een eerste show als hoogtepunt. Sindsdien vindt er elk jaar een openscoutsweekend plaats.

In oktober 1982 verschijnt het maandelijks groepsblad De Haegepreker voor het eerst. De redactie bevond zich in de lokalen naast de kerk, in de lokalen vooraan de Pius X-school, waar ook de eerste welpenvergaderingen doorgingen en die de Haegepoorters opnieuw mochten gebruiken. In de tweede editie wordt een een sticker-ontwerp-wedstrijd voor een (nieuw) logo van de groep uitgeschreven. Het winnende logo wordt nog steeds gebruikt.

In september 1984 was een eigen Jin een feit. Een grappige anekdote: in de maand maart van datzelfde jaar verkochten de jinners koeientongen om in Schotland op kamp te kunnen gaan. De traditie voor buitenlandse jinkampen was ingezet.

Een eerste, echte stam kwam er op 2 november 1985. Toen werd op de Dendermondesteenweg in het oude schooltje (en chirolokaal) het “POTSKE” ingehuldigd.

In april 1987 kregen de Haegepoorters een oud, gratis lokaal van de firma Conforma aangeboden. Het lokaal werd afgebroken op zijn oorspronkelijke plaats en, niet zonder moeilijkheden, terug opgebouwd op hun eigen terrein. In december van hetzelfde jaar werd het feestelijk ingehuldigd. Het lokaal zou dienen als een tussentijdse oplossing tot met de bouw van betere lokalen kon worden aangevangen. De ‘houten lokalen’ staan er nu echter nog en zijn en in erbarmelijke staat.

In 1990 werd er nog een tak opgericht: de woudlopers.
In december werd een eerste rommelmarkt gehouden, de aanzet van een hele reeks financiële acties de bouw van het ‘nieuwe’ lokaal zouden bekostigen.

In 1992 vierden de Haegepoorters hun vijfentwintigjarige bestaan. In augustus van datzelfde jaar maakten de Haegepoorters een TV-journaal optreden. Ze kwamen in het nieuws met een reportage van een Russische televisieploeg die voor hun “panorama” opnames kwam maken bij de scouts.

In 1993 werd een 3de rommelmarkt georganiseerd. Deze traditie zet zich nog een aantal jaren voort tot in 1997 de ‘nieuwe’ lokalen gebouwd kunnen worden.

In 1994 vierden de Haegepoorters, samen met de oud-scouts van Destelbergen-centrum hun vijftigjarig bestaan.

In 2006 verandert VVKSM Haegepoorters nogmaals van naam. Nadat op nationaal niveau de beslissing werd genomen VVKSM te veranderen in Scouts en Gidsen Vlaanderen, heten de Haegepoorters voortaan Scouts en Gidsen Haegepoorters.

Sinds de bouw van het nieuwe lokaal, die klaar is sinds 2015, zijn de Haegepoorters nu een bloeiende scoutsgroep van ongeveer 250 leden verdeeld over vijf takken, waarvan net iets minder dan de helft meisjes zijn, die geleid worden door iets minder dan 40 enthousiaste leiders en leidsters. De groep maakt deel uit van het district Gent-Oost en van Gouw Gent.

Laatst bewerkt 17/03/2022