HP Renove

Zoals u allen gezien heeft staat het nieuw lokaal vandaag trots overeind. Wij kunnen hiervoor niet genoeg de hulp van de talloze sympathisanten benadrukken. Zij gaven als harde kern binnen vzw HP renové het project van in het begin vorm. Het nieuw lokaal was een werk van lange adem, planning, organisatie en actie. Het is dankzij deze inspanningen dat onze scouts in het post-coronatijdperk nieuwe dromen, avonturen en creativiteit kan huisvesten in dat gloednieuwe bouwwerk. Na de voltooiing, inspectie en goedkeuring van de werken begon het te kriebelen om HP renové zelf een nieuw jasje aan te trekken. Bij een nieuwe lente hoort immers steeds een nieuw geluid.

En zo gedacht, zo gezegd en uiteindelijk ook zo gedaan.

HP renové speelt in de toekomst als vzw een ietwat andere, maar een niet minder belangrijke rol. De vereniging zal hoofdzakelijk als tussenschakel fungeren tussen de scoutswerking as such en de omgeving in de brede betekenis van het woord. Het is hierbij de bedoeling om het scoutsgebeuren op een grotere schaal te ondersteunen. Dat doen we door de positie van de Haegepoorters in de omgeving zowel letterlijk als figuurlijk te organiseren. Wij zijn het aanspreekpunt voor belanghebbenden zoals de buren, de gemeente, de parochie en andere geïnteresseerden voor alle zaken die niet rechtstreeks met de zondagswerking te maken hebben.

De vzw ziet voor zichzelf ook een belangrijke rol weggelegd in de verzorging van onze scouts. Wij zien toe op het onderhoud en wij coördineren het beheer van onze terreinen en lokalen. Daarnaast draagt de vzw ook het belang van de preventieve en structurele vernieuwing van de gebouwen, speelruimtes en materialen hoog in het vaandel. Wij volgen dat actief op en grijpen in, met aandacht voor een duurzame en omgevingsgezinde toets.

De verzorging van onze scouts is uiteraard niet geheel materieel. Om die reden zal HP renové zich buigen over lange termijnprojecten en daarbij eventuele nieuwe tradities leven in blazen. Wij willen in de eerste plaats voor de leidingsploeg zelf een ondersteunende rol spelen. Wij vinden het belangrijk om het einde van een lange scoutscarrière minder definitief te maken. We bieden om die reden niet enkel aan de leiding maar ook aan de oud-leiding en aan geïnteresseerde ouders een mogelijkheid om hun ‘volwassen zorgen’ even te lossen. Hiervoor zullen we een aantal gewezen activiteiten van onder het stof halen, maar uiteraard ook nieuwe activiteiten voorzien.

Het huidige team ambieert alvast een bescheiden maar effectieve rol bij de koerswijziging van HP renové te vervullen. Bescheiden omdat onze rol uit zijn aard achter de schermen plaatsvindt. Effectief omdat we een merkbaar verschil willen en durven spelen op het vlak van duurzaamheid, efficiëntie en ambiance. Dit ontlast de leiding die zich bijgevolg ten volle op de werking van de takken en de groep kunnen focussen.

Het vierkoppige team, de gemotiveerde ploeg bestaat stuk voor stuk uit volbloed scouten die zich met hart en ziel zullen inzetten voor de scouts binnen haar omgeving. Wij zijn allemaal oud-leiding die zich al heel hun leven thuis voelen op onze scouts. Deze cast ambieert alvast om samen met de leiding en sympathisanten een nieuw hoofdstuk te schrijven in het wondermooie verhaal van onze scouts waarvan de herinnering bij talrijke jonge en oude Haegepoorters een gelukzalige glimlach op het gezicht tevoorschijn tovert.

Met Scouteske groeten ,

HP Renové,

Laatst bewerkt 17/03/2022